Erik Uyttendaele:

“De automobielindustrie heeft een drastische verandering doorgemaakt gedurende de laatste 100 jaar. Van kleine garages waar men wagens op ambachtelijke wijze maakte voor de rijken der aarde tot een massa product als de T-Ford die de auto toegankelijk maakte voor het grote publiek. En nu meer recent het Toyota productie systeem dat bewees dat een hoge productiviteit en een hoge kwaliteit samen bereikt kunnen worden.

                               “Perfection is not an illusion, it is hard work”

Hennes de Ridder:

“Industrieel maatwerk in een snel veranderende wereld, daar moeten we naar toe om de kwaliteit te verbeteren, de prijs omlaag te krijgen en faalkosten te vermijden. “

29 januari 2018: Algemene ledenvergadering

Locatie

Huis van de Bouw

Tramstraat 59, Zwijnaarde

Programma

12.30-13.00: ontvangst met koffie en broodjes

13.00-17.00

  • verwelkoming voorzitter, presentatie agenda
  • overlopen activiteiten 2017
  • Voorstel programma 2018
  • The evolution of competition, Erik Uyttendaele  Senior Director – Material Planning & Logistics at Volvo Cars Gent
  • pauze
  • Legolisering van de bouw, Prof. Dr. Ir. Hennes De Ridder , emeritus hoogleraar Integraal Ontwerpen aan de Technische Universiteit Delft en schrijver van het boek “Legolisering van de bouw”.

17.00-…: netwerking