Clusterlid worden

De bouw van morgen staat voor belangrijke uitdagingen. Om deze het hoofd te kunnen bieden is het tijd om bestaande en nieuwe concepten aan te wenden die bouwactiviteiten beter beheersen. De cluster Bouwindustrialisatie focust op een betere beheersing van het bouwproces via inzet van dergelijke nieuwe technologieën, op en naast de werf. Enkele voorbeelden zijn: meer procesgerichte tendensen zoals “lean construction” of nieuwe businessmodellen, digitale technologieën zoals virtual reality (VR) en augmented reality (AR), 3D-scanning, drones, robots, cobots of datagebruik, en tenslotte meer materiaalgerichte aspecten zoals prefaboplossingen of specifieke productinnovaties. BIM wordt daarbij gezien als het (toekomstige) centrale platform dat nieuwe technologieën in de bouw kan en zal verbinden.

De cluster bouwindustrialisatie faciliteert rond deze technologieën duurzame samenwerkingsvormen tussen clusterleden die leiden tot nieuwe concepten. Om opportuniteiten te ontdekken,  analyseert ze op strategisch en economisch vlak nationale en internationale markten. Door partnermatching en onderlinge samenwerking wordt gezocht naar innovatieve geïndustrialiseerde bouwsystemen.

Het reglement van orde kan hier worden geraadpleegd: klik hier

Interesse ?
naar afgeschermd gedeelte voor verslagen en gegevens clusterleden

Onze clusterleden

klik op het logo om het clusterlid beter te leren kennen.