Van bouwindustrialisatie naar DigitalConstruction

De cluster bouwindustrialisatie werd in december 2019 succesvol afgesloten.

De cluster bouwindustrialisatie is intussen samengesmolten met de cluster BIM tot de Cluster  DigitalConstruction .

 Cluster DigitalConstruction brengt digitale voorlopers binnen de bouwsector samen om, met het oog op procesbeheersing en digitalisering doorheen de hele ketenSamenwerken aan nieuwe referenties, en onderlinge informatie uitwisselen staat binnen de cluster voorop, ondersteund door digitalisering, kenniservaring en informatie uit te wisselen om samen noden en opportuniteiten hieromtrent te bespreken en verdere acties te lanceren. 

Meer info over de werking van de Cluster DigitalConstruction 

ex-clusterleden bouwindustrialisatie

klik op het logo om het clusterlid beter te leren kennen.