Welkom op de website van de cluster “bouwindustrialisatie en off-site production”

De bouw van morgen staat voor belangrijke uitdagingen. Om deze het hoofd te kunnen bieden is het tijd om bestaande en nieuwe concepten aan te wenden die bouwactiviteiten beter beheersen. De cluster bouwindustrialisatie faciliteert duurzame samenwerkingsvormen tussen clusterleden die leiden tot nieuwe concepten. Om opportuniteiten te ontdekken,  analyseert ze op strategisch en economisch vlak nationale en internationale markten. Door partnermatching en onderlinge samenwerking wordt gezocht naar innovatieve geïndustrialiseerde bouwsystemen. Het resultaat vind je in het verzameld werk: “Bouwindustrialisatie: samen werken aan de toekomst”

De cluster bouwindustrialisatie werd in december 2019 succesvol afgesloten.

De cluster bouwindustrialisatie is intussen samengesmolten met de cluster BIM tot de Cluster  DigitalConstruction .

 Cluster DigitalConstruction brengt digitale voorlopers binnen de bouwsector samen om, met het oog op procesbeheersing en digitalisering doorheen de hele ketenSamenwerken aan nieuwe referenties, en onderlinge informatie uitwisselen staat binnen de cluster voorop, ondersteund door digitalisering, kenniservaring en informatie uit te wisselen om samen noden en opportuniteiten hieromtrent te bespreken en verdere acties te lanceren. 

Meer info over de werking van de Cluster DigitalConstruction 

Hier kan u het verzameld werk downloaden!

Projectpartners

Buildwise