Schrijf je hier in!

Workshop: Plaats van prefab in bouwindustrialisatie – Impact op bouwkost of andere parameters?

Op 29 maart 2018 (12u30-17u15) gaat onze volgende workshop door. Tijdens deze workshop bekijken we de plaats van prefab in bouwindustrialisatie en de impact op de bouwkost of andere parameters.

De keynote spreker die zijn visie over “off-site construction – hors site” zal geven is Pascal Chazal (Hors-Site). Hij is de stichter van Ossabois, Aqualogis en Woodstack en is sinds meer dan 30 jaar betrokken in hout- en geïndustrialiseerd bouwen. Hij is ervan overtuigd dat de toekomst van de bouwsector via de industrialisatie gaat, en hij wil actief meewerken aan de ontwikkeling van off-site bouwmethodes. Zijn motto is: Morgen wordt uw woning niet meer stuk per stuk op de werf gebouwd, maar wordt deze in de fabriek samengesteld, geleverd en geplaatst in enkele dagen, met een nooit geziene kwaliteit en prijs!

De workshop gaat door in de kantoren van Buildwise, kleine kloosterstraat 23, 1932 Zaventem.

Hieronder vindt u de (voorlopige) agenda:

12.30 Ontvangst (met broodjes)
13.00 Intro Niki Cauberg – Buildwise
13.10 Keynote: visie “off-site construction – hors site” Pascal Chazal – hors-site.com
14.00 Vlaamse analyse prefabsector (beton): sterke en zwakke punten, opportuniteiten Stef Maas – FEBE (nog te bevestigen)
14.40 Pauze
15.20 Aannemer “sleutel-op-de-deur”: hoe staat hij tegenover prefab (2D, 3D,…), wat zijn voor hem struikelblokken  Steven Vanden Brande – Durabrik/Ecopuur
15.50 Retour project “opticost” (analyse prefab res. sector), …  Maria Huerdo Fernandez – Buildwise
16.10 Rondetafeldiscussie, te beantwoorden vragen:

  • Voor vervolgactie zullen we kleine STAR presenteren over prefabbouwen, waarop moeten we dan focussen?
  • Prefab bouwen kaderen in industrieel bouwen (van componenten tot modulair bouwen)
  • Welke elementen uit (buitenlandse) prefabsystemen moeten gedetailleerd worden?
    1. Materiaalaspecten (hout, beton, staal,…)
    2. Integratie technieken
    3. Welke systemen worden best meegegeven in een variantstudie (prefab vs. klassiek)
  • Te nemen stappen?
17.00 Afsluiting met drink