Gelieve hieronder aan te duiden welke projectvoorstellen voor jouw onderneming het meest relevant zijn en waaraan je desgevallend zou willen participeren.

Hieronder kan u de COOCK enquête invullen:

Enquête COOCK

  • Op welke wijze kunnen camera’s die geïnstalleerd worden op werven voor meer geavanceerde doeleinden worden gebruikt? We denken hierbij aan de veiligheid op de werf, voorraadbeheer, Employee Performance Management, optimalisatie van de werfinrichting en de aanwezigheidsregistratie op bouwplaatsen.
  • Digital twin is de virtuele weergave van een bouwwerk verkregen door een mix van simulatie-, 3D en sensortechnologie. Door de koppeling met een BIM-model zou de actuele toestand van de werf automatisch gebeuren. Hierdoor is een precieze opvolging van de werkzaamheden mogelijk. Bovendien levert het later een meerwaarde tijdens de exploitatiefase van het gebouw.
  • Van bestaande gebouwen wordt d.m.v. 3D-laserapparatuur een puntenwolk gecreëerd. Artificiële intelligentie zou kunnen worden ingezet om te vertaling te maken van deze puntenwolk naar bouwelementen en parametrische objecten.
  • Via artificiële intelligentie kan gebruik worden gemaakt van de ervaring met vroegere bouwwerken om nieuwe ontwerpen te maken. Dit ontwerp zal dan gebaseerd op de ervaringsgegevens die men heeft met bestaande gelijkaardige gebouwen over bijv. de afgelopen 50 jaren.
  • Hoe kan artificiële intelligentie gebaseerd op voorspellingen van bezettingsgraad, het weer, de vraag en het aanbod van energie leiden tot een gebouw met meer thermisch comfort, lagere energiefacturen en predictive maintenance.
  • De budgettering van bouwprojecten is een complexe oefening die in realiteit vaak wordt overschreden. Hoe kunnen prijsberekeningen in de toekomst nauwkeuriger gemaakt? Artificiële intelligentie kan hierbij helpen door gebruik te maken historische data van eerdere gerealiseerde projecten.
  • De doorlooptijd van een werf loopt vaak uit omdat er te weinig rekening werd gehouden met de omstandigheden zoals het weer, de capaciteit van toeleveranciers en onderaannemers, de toestand van de werf, de inzet van andere mogelijke bouwmethoden, gelijklopende werven enz. Indien een platform wordt ontwikkeld waarbij met deze relevante gegevens rekening wordt gehouden, zou dit leiden tot een hoger rendement van alle bouwpartners en een rustiger verloop van het bouwproces.
  • Alhoewel buitenisolatie algemeen gesproken de beste oplossing is om een gebouw thermisch te isoleren, worden heel wat gebouwen niet aangepakt omwille van regelgeving, praktische en/of financiële redenen. In deze gevallen zou een binnenisolatie een oplossing kunnen zijn die gefaseerd kan worden uitgevoerd en meteen ook andere uitdagingen zoals electra, binnenafwerking, ventilatie, vocht en (lage temperatuur-) verwarming voor zijn rekening neemt. Dit project richt zich op de ontwikkeling van concepten die een totaaloplossing aanbieden voor de bouwheer en dit van de screening, het ontwerp tot en met de uitvoering
  • Meten is weten, ook tijdens het plannen, bestellen en uitvoeren van de werf. Eén van de uitdagingen is het omvormen van sommige parallelle processen (bvb. ruwbouw zetten en vervolgens maten nemen voor bestelling schrijnwerk) naar meer seriële processen (bvb. onmiddellijk schrijnwerk bestellen op basis van digitale modellen). Daarbij zal ook de nauwkeurigheid van opvolgen evolueren van (soms nog) centimeters naar millimeter. De technologie (o.a. scanners en metingen via foto(grammetrie)) bestaat maar is niet structureel gekoppeld met het bouwproces. Met dit project willen we daar verandering in brengen. Automatisatie en optimalisatie van de metingen, de link naar tolerantiebewaking en de introductie van niet-geometrische metingen moeten leiden naar een rendementsverhoging bij aannemers en snelle checks tijdens de werffase.