De grote bouwondernemers in ons land, verenigd in de Vereniging der Belgische Aannemers van Grote Bouwwerken (VBA), vrezen dat ze onvoldoende geschoold personeel zullen kunnen aantrekken. Dat blijkt uit de vierde jaarlijkse barometer van de sector.

“De ondernemers vrezen een ernstige schaarste van gekwalificeerd personeel, wat het duurzame voorbestaan van hun bedrijven in gevaar zou kunnen brengen”, zegt Didier Cartage, algemeen directeur van de federatie. Elk jaar verlaten 22.000 arbeiders de bouwsector, klinkt het.

Volgens de federatie heeft 81 procent van de werkgevers veel vertrouwen in de toekomstperspectieven en plannen ze tijdens de komende 12 maanden aanwervingen. De aanwervingsintenties liggen 33 procent hoger dan vorig jaar. De helft van hen vreest echter geen geschikt personeel te vinden. Het gaat dan zowel om arbeiders als bedienden. Cartage vindt dat dringend moet worden opgetreden, en wijst daarbij op het gebrek aan concurrentievermogen “door de hoge sociale lasten”.

De VBA stelt ook dat er te weinig geïnvesteerd wordt in openbare infrastructuur. “Het aandeel van de investeringen in publieke infrastructuur is op 30 jaar tijd gehalveerd. Met minder dan 1 procent van het bbp geïnvesteerd in zijn infrastructuur, blijft België ver onder de aanbevelingen van de Europese Unie (2 procent) en onder het niveau van zijn buurlanden”, luidt het.

 

bron: Ik Ga Bouwen