3E

 

Website :www.3e.eu

Wie zijn we ?

 3E is een onafhankelijke onderneming die consultancy diensten en software producten levert. Het biedt oplossingen om de prestaties van hernieuwbare energiesystemen te verhogen, het energieverbruik en de interactie met het elektriciteitsnet en de markt te optimaliseren.

Dankzij onze positie tussen onderzoek en markt, integreren wij de laatste innovaties samen met onderzoekcentra en een begrip van de industrienoden, om onze klanten hoogwaardige expertise en praktische oplossingen te bieden

Onze visie op bouwindustrialisatie

Door onze positie tussen onderzoek en de markt vormt bouwindustrialisatie voor 3E een waardevol element. Dit is merkbaar binnen de verschillende luiken waar we bij het departement Building&Sites actief zijn:

  • Building and Sites Design: renovatieopdrachten voor grote bouwprojecten (kantoortorens, ziekenhuizen, gevangenissen,…) blokkeren vaak op niveau van haalbaarheidstudie. De gewenste termijnen, renovatiekosten of onzekerheid bij innovatieve oplossingen vormen enorme uitdagingen voor de verschillende partijen binnen de bouwsector. Het faciliteren van totaaloplossingen – die een antwoord bieden aan al deze elementen – ondersteunen wij graag gezien het een aanzienlijke versnelling van de huidige renovatiegraad kan betekenen, wat een verduurzaming van de huidige energiemarkt realistischer maakt.
  • Policy: betaalbaarheid wordt een steeds grotere bottleneck voor nationale en Europese energiedoelstellingen. Een oplossing bieden hiervoor, door bv fabrikanten, aannemers, … alternatieve business modellen aan te reiken, zou de verstrenging van onze energieprestatie-eisen tot 2020 kunnen bewerkstelligen.
  • Building Technology Guidance: in de adviserende rol t.a.v. R&D-afdelingen van bouwproducenten worden we geconfronteerd met vele hoogwaardige producten, waarbij vaak vragen rijzen bij de integratie in de bouwketen en de relatie tot andere gerelateerde bouwcomponenten. Door onze meer generalistische positie bij gebouwontwikkelingen dragen we graag bij om deze componenten optimaal te laten aansluiten met andere componenten, of binnen de gehele bouwketen, om een kwalitatief geïndustrialiseerd totaalresultaat te realiseren.

 

Projecten