Custombuild

 

Website :  www.custombuild.be

 

Wie zijn we ?

Custombuild realiseert en coördineert sinds 2011 eigentijdse, energiezuinige nieuwbouw- en renovatieprojecten, van concept tot oplevering.  De focus ligt op binnenstedelijke woningbouw, haalbare en duurzame vastgoedprojecten, in het bijzonder naar kwaliteit en leefbaarheid in combinatie met betaalbaarheid.

Onze visie op bouwindustrialisatie

Investering in de bouwindustrialisatie zal leiden tot een kwaliteitsgarantie, een optimalisatie van het duurzame karakter en budget optimalisatie. Het zoeken naar de juiste bouwtechnieken en verbeteringen in alle facetten van duurzaam bouwen , gaande van isolatietechnieken over hernieuwbare energie en hergebruik van bouwdelen tot optimalisatie van energetische toepassingen, ligt aan de basis van onze groei in de komende jaren. Door een verbetering van de werf-controle wordt de beoogde kwaliteit gegarandeerd en worden de bouwtermijnen gerespecteerd. Het optimaliseren of verkorten van de vooropgestelde termijnen betekent voor ons een potentieel snellere groei, de kwaliteitsnorm een visitekaartje en dus een belangrijk onderdeel  van onze lange termijnstrategie. Wij willen ook inzetten op verantwoord energetisch bouwen, het behalen van het juiste E-peil is voor ieder van ons noodzakelijk. De echte uitdaging schuilt in dit te behalen op de meest optimale, duurzame energetische manier.

Projecten