Q-bus

Website : www.q-bus.net

Wie zijn we ?

Q-BUS Architectenbureau legt de focus op architectuuropdrachten voor bedrijven, projectontwikkelaars, schoolbesturen en overheden.
Het werkterrein is voornamelijk Limburg, Antwerpen en Vlaams-Brabant. We koppelen architecturale waarde aan een goede techniciteit, met aandacht voor energiezuinigheid, duurzaamheid en comfort voor de gebruikers. Alle projecten worden opgebouwd volgens de BIM-methodiek.

Onze visie op bouwindustrialisatie

Door steeds hogere energieprestatie-eisen en door de stijging van materiaalprijzen en transportkosten is bouwen duur geworden. Logischerwijze wordt er gezocht naar besparingen op de uitvoeringskosten. Op de klassieke wijze is dat nefast voor het leveren van kwaliteit.
Net zoals het Ford model T in het begin van de vorige eeuw zowel een betaalbare als een kwalitatieve auto werd door de industrialisering van het assemblageproces, kan bouwen in de 21ste eeuw betaalbaar gehouden worden door bouwindustrialisatie. Zelfs met een substantiële upgrade van kwaliteit.
Op maat gemaakte grote elementen kunnen in gecontroleerde en betere omstandigheden worden geprefabriceerd dan het kleinschaliger verwerken van de basismaterialen op de werf. We gaan van “voornamelijk stapelen” naar “voornamelijk monteren”. Maar ook bij hybride constructiemethodes, waarbij slechts een bepaald gedeelte geprefabriceerd is, heeft bouwindustrialisatie voordelen. Vooral op het vlak van faalkost-reductie, planning en kortere uitvoeringstermijnen. Het aandeel “hightech” in het bouwproces moet groter worden en zich zoveel mogelijk vooraan op de tijdlijn bevinden, waar het positief effect het grootst is.

Projecten

Als BIM-adept introduceren we steeds meer principes van bouwindustrialisatie in onze projecten. Daarbij zijn we ervan overtuigd dat we niet krampachtig de vormentaal van een klassiek stapelprincipe moeten imiteren. We moeten evolueren naar een nieuwe vormentaal, die de mogelijkheden door bouwindustrialisatie optimaal benut.