Locatie : Brussel

Uitvoeringsperiode : 2013-2015


Type industrialisatie :

Bijzondere logistieke processen (transport, opslag, montage, werfinrichting) en Bijzondere prefaboplossingen (nieuw element, component, module)

Omschrijving :

AIM-ES richt zich op een geïndustrialiseerde renovatie-aanpak van de gebouwschil van typische Brusselse stedelijke woonensembles opgebouwd uit (semi-)identieke wooneenheden zoals tuinwijken, straten van arbeiderswoningen, (kleine) appartementsgebouwen.

Toepassing bouwindustrialisatie :

De keuze voor prefabricatie, modularisatie en integratie van nieuwe technieken in de gebouwschil hebben tot doel om het renovatieproces te versnellen, de kwaliteit te verbeteren, de hinder op/om/tijdens de werf te beperken (zowel voor de bewoners als voor de omwonenden als voor de aannemers) en de renovatiekosten te drukken door gebruik te maken van het schaalvoordeel (woongehelen i.p.v. individuele woningen).

Resultaten van de toepassing :

Meer info :

www.brusselsretrofitxl.be/projects/aim-es/

www.wtcb.be/homepage/index.cfm?cat=projects&proj=2

Het technisch rapport – gebaseerd op de ervaringen in het buitenland en aangepast aan onze Belgische situatie – is uitgewerkt.