Locatie :

Uitvoeringsperiode : 01/03/2018-28/02/2019


Type industrialisatie :

3D-scanning en Drones en andere bijzondere visualisatietechnieken

Omschrijving :

Haalbaarheidsstudie

Projectpartner overheid: VLAIO (met clusters EUKA, BIM en Bouwindustrialisatie)

Projectpartners privé: Confederatie Bouw Limburg, bedrijven uit EUKA-werkgroep ‘Drones in de Bouw’ (details via dit document).

Projectpartners kennisinstellingen: WTCB

Projectduur: 1 jaar

Status: In uitvoering

Toepassing bouwindustrialisatie :

Drones spelen vandaag evenwel al een grote rol in de bouwsector. Denk maar aan volumebepalingen, 3D-modellen maken van terreinen en gebouwen, inspecties op gebied van slijtage, isolatie, en noem maar op. Vandaar dat nieuwe en meer futuristische applicaties van drones daar wellicht sneller ingang zullen vinden en over een voldoende draagvlak kunnen beschikken om een verschil te maken op de werf. Een inzicht verwerven in de kennis van bepaalde sectorspecifieke noden, technische mogelijkhede/beperkingen en het draagvlak voor peilen voor een dergelijke drone zijn daarna het meest aan de orde in de bouwsector.

Resultaten van de toepassing :

Doelstellingen van de haalbaarheidsstudie

Bepalen wat welke noodzaak een drone als bouwassistent kan vervullen
Zorgen voor concrete procesoplossingen die als basis kunnen dienen voor vervolgtrajecten.
Ervoor zorgen dat de kosten versus baten van het gebruik van een dergelijke drone als hulpmiddel positief zijn voor de bouwsector. Een dergelijke haalbaarheidsstudie kan een licht werpen op welke investeringen er nodig zijn en eventueel verschillende actoren in de bouwsector overtuigen om een innovatietraject inzake deze tool op te starten en hierin ook te willen investeren.
Bepalen in welke omstandigheden een dergelijke drone aangewezen is en waar zeker niet
Een antwoord bieden op de volgende technolgische en praktische vragen:
Wat is de gewenste graad van zelfstandigheid die veiligheidshalve kan op een dergelijke drone?

Wat is de gewenste draagkracht?

Wat zijn de nodige veiligheidsvereisten op de drone zelf en op de werf? (vb. bal-drone, veiligheidscorridors, …)

Welke camera’s zijn er nodig voor de drone: hd-beelden, infrarood, multi-spectraal, thermisch, … ?

Is er nood aan een laser-payload voor opmetingen?

Welke grijpmodule is het efficiëntst (grijparmen, magneet, andere…)? En is er überhaupt een grijpmodule nodig?

Is er nood aan onboard verwerking en output van data?

Op welke manier vergaart de drone data en welke data precies en hoe wordt deze verwerkt en ingezet?

Kan de drone automatisch/autonoom ingezet worden?

Is er een integratie nodig met bestaande toestellen (smart-phone, smart-glasses)?

Is er de mogelijkheid om te werken via AR? (projecteren van bepaalde situaties vanuit de drone)