Locatie : Limburg: Munsterbilzen, Hoeselt

Uitvoeringsperiode : 2014-2018


Type industrialisatie :

BIM en Lean over (een groot deel van) het bouwproces

Omschrijving :

De proeftuin EcoRen beoogt de ontwikkeling en demonstratie van marktgerichte en sociaal aanvaarde energetische renovatieconcepten voor eengezinswoningen en appartementsgebouwen representatief voor het Vlaamse woningbestand.

Toepassing bouwindustrialisatie :

De uitdaging van EcoRen is een BEN (bijna-energieneutrale) renovatie uit te voeren waarbij de bewoners aanwezig kunnen blijven in het gebouw.

Doelstelling is het bouwproces (kwaliteit, tijd, budget) en de klantentevredenheid (gewenst resultaat, minimum overlast, betrokkenheid in hele proces) te optimaliseren (o.a. via ketensamenwerking, inzet van BIM (Building Information Modelling) en leantechnieken. Door vanaf de ontwerpfase rekening te houden met de financiële eisen van de VMSW (Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen), wordt naast de private markt ook de markt van de sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM) aangesproken. Tenslotte worden ook alternatieve financieringsmodellen ontwikkeld zowel voor uitrol binnen de SHM als de privé-markt alsook mobilisatieprocessen om beide doelgroepen te benaderen.

Resultaten van de toepassing :