Locatie : Vlaanderen

Uitvoeringsperiode : 2015-2017


Type industrialisatie :

Bijzondere prefaboplossingen (nieuw element, component, module)

Omschrijving :

Het project “PRO3 – Prefab-Renovatie-Oplossingen voor de tertiaire gebouwsector” richtte zich op prefab renovatie-oplossingen die toelaten om op een snelle en herhaalbare manier de bestaande gebouwschil te renoveren. Focus lag op de tertiaire gebouwsector zoals kantoren, ziekenhuizen of scholen.

Toepassing bouwindustrialisatie :

Het TETRA project PRO3 is opgezet door de Universiteit Gent in samenwerking met Buildwise en beoogt om de prefab renovatie in Vlaanderen te stimuleren door prefab-renovatie oplossingen uit te werken voor courante typologieën van tertiaire gebouwen. Bijzondere aandacht gaat naar prefab-concepten met integratie van HVAC (Heating, Ventilation and Air Conditioning) en de optimalisatie voor de verankering vanuit thermisch oogpunt. De prefab-renovatie-concepten worden tevens geoptimaliseerd vanuit akoestische prestaties en brandveiligheid.

Resultaten van de toepassing :