Workshop productie

Grondstoffen, bouwmaterialen , prefab-elementen, modules, enz… ze worden allemaal besteld, off-site geproduceerd en naar de werf getransporteerd. Tijdens de interviews kwam het topic productie en automatisatie regelmatig aan bod.

In april 2018 wordt daarom een workshop “productie”georganiseerd. Om het thema zo dicht mogelijk te laten aansluiten bij de wensen van onze clusterleden, vragen we om onderstaande vragenlijst in te vullen.