BUILDWISE

Website : www.buildwise.be

Buildwise

Wie zijn we ?

Buildwise is een particuliere onderzoeksinstelling die in 1960 werd opgericht onder impuls van de beroepsorganisatie, in toepassing van de Besluitwet De Groote van 1947.
Deze besluitwet, genoemd naar de toenmalige Minister van Economische Zaken, heeft tot doel het toegepaste onderzoek in de industrie te bevorderen en zo, het concurrentievermogen te verhogen.
In toepassing van die besluitwet zijn de statutaire leden van Buildwise, de 90 000 Belgische bouwondernemingen (algemeen aannemers, schrijnwerkers, glazenmakers, loodgieters, dakdekkers, vloerders, stukadoors, schilders,…), merendeels kmo’s.

Buildwise heeft de volgende drie hoofdopdrachten:

  • het verrichten van wetenschappelijk en technisch onderzoek voor zijn leden
  • het verlenen van technische voorlichting, bijstand en advies aan zijn leden
  • het bijdragen tot de algemene innovatie en ontwikkeling in de bouwsector, met name door middel van contractonderzoek op aanvraag van de industrie en de overheid.

Om deze opdrachten te vervullen, steunt Buildwise op de kennis en de ervaring van hooggeschoolde en gemotiveerde medewerkers uit een brede waaier van onderwijsdisciplines, die werkzaam zijn in multidisciplinaire teams, samengesteld naargelang van de bestudeerde onderwerpen.

Onze visie op bouwindustrialisatie

Buildwise is ervan overtuigd dat bouwindustrialisatie een evident antwoord is op de problemen van én de uitdagingen voor de traditionele bouwfilosofie: arbeidsintensieve processen, werken in moeilijke omstandigheden, veel interferentie tussen materialen en (onder)aannemers, unieke projecten en ad-hoc-oplossingen op de werf, en uiteindelijk hoge faalkosten.

Buildwise wil daarom zijn kennis en competentie inzetten om drempels naar bouwindustrialisatie aan te pakken en de samenwerking tussen de clusterleden te faciliteren.

Projecten